063/326-442 011/4093-714 office@svezakancelariju.rs

Uslovi korišćenja

Poštovani klijenti,Uslovima korišćenja definisana su pravila pri kupovini koja obezbeđuju kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupaca.Ukoliko ne razumete bilo koji element ovih uslova, imate pitanje ili komentar, molimo Vas da nas kontaktirate na mejl office@svezakancelariju.rs.
 Opšti uslovi:
1. Nakon prijema porudžbine putem sajta, prodavac će kontaktirati kupca ili poslati odgovarajući predračun.
2. Nakon potvrde porudžbine od strane kupca, porudžbina je neopoziva.
3. Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku.
4. U slučaju bilo kakve promene prodavac je dužan da obavesti kupca prilikom telefonske potvrde porudžbine.
5. Sve eventualne promene (osim promena vezanih za isporuku) ne odnose se na potvrđene porudžbine.
6. Minimalan iznos porudžbine iznosi 3.000 dinara bez PDV-a.Molimo Vas da po prijemu predračuna proverite da li su ponuđeni artikli u skladu sa Vašim zahtevom. Nakon izvršene uplate po primljenom predračunu ili po prijemu pismene potvrde predračuna, smatraćemo da ste saglasni sa svim ponuđenim  izmenama i dopunama koje se razlikuju od Vaše prvobitne porudžbine.
 Garancija kvaliteta:
Službeni list office equipment d.o.o. garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu. U slučaju odstupanja od navedene specifikacije ili defekta obavezujemo se da Vam proizvod zamenimo, a sve troškove zamene snosi  Službeni list office equipment d.o.o.. Potrebno je da proizvod vratite u roku od 15 dana u originalnom pakovanju sa računom. Garancija ne važi u slučaju defekta nastalog kao posledica neodgovarajuće upotrebe.
Reklamacije i povraćaj robe:

Molimo Vas da prilikom prijema robe pregledate artikle i pripadajuću dokumentaciju. Za sve eventualne nepravilnosti, rok za reklamaciju je od 15-30 dana od prijema robe i Računa/Otpremnice.Prodavac omogućava Kupcu povrat pogrešno poručene robe u roku od 15 dana od prijema Računa-Otpremnice. Kupac je u obavezi da dostavi „Zahtev za povrat robe“ na memorandumu i overen pečatom. “Zahtev za povrat robe” treba da sadrži sledeće informacije: razlog za vršenje povrata, naziv i količina artikala koji se vraćaju broj Računa-Otpremnice po kojoj je roba primljena, broj tekućeg računa Kupca na koji se uplaćuju (vraćaju) sredstva za vraćenu robu (ukoliko je u pitanju avansna uplata). Roba koja se vraća mora biti nova (nekorišćena), neoštećena i spakovana u originalnu neoštećenu ambalažu. Troškove slanja pogrešno poručene robe, kao i isporuke zamenskih artikala, snosi Kupac. Nije moguće vratiti korišćenu, raspakovanu, oštećenu robu, robu bez pripadajuće ambalaže, artikle iz grupe „Reklamni materijal“, artikle koji su brendirani, originalne tonere i robu koja se nabavlja i uvozi na zahtev Kupca.

Nakon prijema dokumenta „Zahtev za povrat robe“, prijema i pregleda robe i odobrenja povraćaja robe, šaljemo Povratnicu i Knjižno razduženje. Pre uplaćivanja sredstava za vraćenu robu ili slanja zamenskih artikala, neophodno je da primimo potpisane originale poslatih dokumenata (Povratnica i Knjižno razduženje).

Ukoliko prilikom preuzimanja robe od kurirske službe ustanovite vidno oštećenje robe ili pakovanja ili nakon otvaranja paketa ustanovite da je roba fizički oštećena, neophodno je da u roku od 24h kontaktirate kurirsku službu i sa njima napravite zapisnik o oštećenju.
Troškove preuzimanja, slanja i zamene artikala koje smo mi pogrešno isporučili (artikli koji nisu u skladu sa dostavljenim Računom/otpremnicom) snosi Službeni list office equipment d.o.o. . Reklamaciju pogrešno isporučenih artikala je moguće izvršiti u roku od 30 dana od prijema robe i Računa/Otpremnice, a zamenu vršimo 3 radna dana po prijemu pogrešno isporučenih artikala. Vraćeni artikli moraju biti novi (nekorišćeni), neoštećeni u originalnoj neoštećenoj ambalaži.

Artikle sa “skrivenom manom” (koja se nije mogla odmah primetiti) moguće je reklamirati u roku od 30 dana.
Artikle iz grupe “Prezentacija” kod kojih je potpisan dokument o ispravnosti prilikom prijema robe, nije moguće reklamirati.

Roba koja podleže garanciji

Za artikle koji podležu garanciji, reklamacija se vrši u skladu sa uslovima navedenim u garantnom listu. Proizvode koji se reklamiraju, a u garantnom su roku, možete dostaviti u ovlašćeni servis u dogovoru sa njima ili u Službeni list office equipment d.o.o. sa kraćim opisom kvara, kopijom računa i garantnim listom. Bez garantnog lista nije moguće reklamirati robu.
Proizvode koje želite da reklamirate, a nisu više u garantnom roku, dostavljate u ovlašćeni servis.

Za sve dodatne informacije, molimo Vas da nas pozovete.
Privatnost podataka:
Da bismo uspešno obradili Vašu narudžbu potrebni su nam: ime pravnog lica, ime i prezime kontakt osobe, adresa, PIB, E-mail, telefon, broj telefaxa. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vas obavestimo o trenutnom statusu porudžbine i isporučimo željenu robu.
Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, te omogućili jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe.
Saglasnost i promene uslova :
korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa svim navedenim na ovoj strani. 
Službeni list office equipment d.o.o. se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani.
Hvala na poverenju.